Čo tu vlastne robíme?

Pomocou hier, dobrodružstva v prírode a kopcom iných aktivít, ktoré skauting ponúka, rozvíjame svoje osobnosti po všetkých stránkach. Vychovávame tak mladších členov zboru, ale aj seba. S družinami sa stretávame každý týždeň a niekoľkokrát do roka sa konajú oddielové a zborové akcie, kde budujeme tímového ducha. Okrem toho sa podieľame aj na dobrovoľníckej činnosti, ale čo je najdôležitejšie – usilujeme sa žiť v súlade so skautskými hodnotami.