Nová Klubovňa

V júli sme sa presťahovali do novej klubovne, pri konečnej zastávke MHD, Fatranská, niektorým Žilinčanom známa ako bývalé pohostinstvo Jama. Budova bola veľa rokov nepoužívaná, a tak jej stav nebol úplne ideálny, preto sme sa pustili do práce. Na túto časť rekonštrukcie nám prispela nadácia Pontis.
Túto jeseň sme si podali jednu miestnosť, klubovňu, v ktorej zostali po hodinách práce len holé steny, a po ďalších hodinách práce a pomoci našich starších skautov z oddielu Makakov, ale aj našich rodičov, sú v tejto miestnosti nové okná, elektrické rozvody, osvetlenie, omietka, podlaha, ale aj krb a konvektor na vykurovanie.
Druhá klubovňa si na svoju generálnu opravu musí zatiaľ počkať, ale po zabezpečení vykurovania bude pripravená na používanie aj počas zimy.
V ďalšej  klubovni padla za obeť aj celá priečka a získali sme priestor na vybudovanie plnohodnotnej kuchyne so skladom a miestom na čajovňu.
Najbližší rok nás, okrem iného, čaká aj kompletná prerábka kúpeľní, pretože jedna nie je použiteľná vôbec a musíme si zatiaľ vystačiť s druhou. Do našej opravenej klubovne sa snáď čoskoro vráti po prebrúsení aj drevený obklad.
Doterajšie práce si vyžiadali zapojenie mnohých, od včielok až po roverov a starších, ktorí v klubovni strávili dlhé hodiny a dni, aby mohla byť použiteľná a pripravená na družinovky, oddielovky a iné akcie. Stálo nás to už aj značnú sumu peňazí z našich zdrojov, ale aj z grantu od Nadačného fondu Mobis v nadácii Pontis v rámci grantového programu Pomáhame komunite 2021, z ktorého sme financovali generálnu opravu jednej miestnosti.

Čoskoro doladíme všetky zvyšné detaily, aby naša nová klubovňa  mohla otvoriť svoje brány, teda, hmm, dvere, a privítala našich členov všetkých vekových kategórií počas družinoviek aj iných akcií.
Správajme sa k novej klubovni s láskou a úctou aj voči tým, ktorí k nej aktívne prispeli a umožňujú nám mať takéto skvelé priestory.

Na tomto mieste by sme sa zároveň chceli zo srdca poďakovať všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k novým klubovniam, či už svojou prácou, každému, kto sa zúčastnil na brigádach v klubovni či pri brúsení obkladov, za odborné rady a pomoc, najmä Peťovi Heglasovi, Hulovi a a Bambusovi, ale aj našim rodičom za pomoc a požičanie nástrojov a materiálu, hlavne ujovi Dikošovi a Chromčíkovi.

Tešíme sa na ďalšie zveľaďovanie našich klubovní a veríme, že sa tam so všetkými stretneme.

V najbližších dňoch sa konečne budeme môcť začať stretávať v novej klubovni, ktorú sa nám podarilo zrekonštruovať vďaka finančnej podpore Nadačného fondu Mobis nadácie Pontis.

Nech sa páči, tu sú fotky našej klubovne pred, počas ale aj po ukončení prvej fázy opráv.

Takto vyzerala klubovňa na začiatku:

Prerábka:

Zbúranie priečky, opravovanie nerovností na stenách a podlahe
Demontáž dreveného obkladu, výmena okien
Zbúranie a demontáž nefunkčného krbu
Odstránenie starej omietky a farby, zapchávanie dier
Zapchávanie špár po výmene elektrických rozvodov
Nové elektrické rozvody
Nová omietka, vymaľovanie
Čiastočné zariadenie klubovne, montáž elektrického kúrenia
Nová piecka
Osvetlenie, nábytok
Obrúsený nanovo nalakovaný drevený obklad

Ďakujeme!