Skautské Vianoce 2018

Ako každý rok, tak aj tento sme sa ako veľká skautská rodina stretli na Skautských Vianociach. Stretli sa tu skauti z nášho zboru od tých najmenších až po tých najväčších. Vo vzduchu panovala, ako inak, Vianočná nálada, a zneli rôzne Vianočné koledy. Na stoloch boli poukladané tucty koláčov, aby sme náhodou cez tie Vianoce ešte neschudli. Myslím, že každý si tu našiel to svoje a opäť sa vráti aj o rok.