Zamyslenie Streda 17.4.

Kňazi na Slovensku hrali v histórií nášho národa nemalú úlohu. Pár desiatok rokov dozadu sme tu mali rôznych štátnych predstaviteľov – kňazov, ktorý sa angažovali nie len vo svojich farár ale aj politicky. Iní zakladali rôzne noviny a utvárali mienku národa, teda do istej miery formovali charakter svojho kraja verejným účinkovaním.
Dnes kňazov politike veľmi nevidíme, ale vidíme ich v televízií, počujeme v rádiách, čítame rôzne články od kňazov v novinách, ba dokonca viacerí z nich píšu knihy. Týmto svojim pôsobením oslovujú širokú časť obyvateľstva, nie len ľudí z kostola. Kňazi v tom majú veľkú zodpovednosť pretože to čo povedia alebo napíšu môže ľudí ovplyvniť pozitívne alebo negatívne. Mohli sme to sledovať aj pri nedávnych voľbách.  To akú úlohu má kňaz v spoločnosti nechcem rozoberať, ale…
Na Slovensku vnímam niekoľko kňazov ktorí sa angažujú vo verejnej sfére a zároveň sú pre mňa veľmi pozitívnym príkladom. O niečo viac to cítim v susedných Čechách. Jedným z týchto kňazov je aj Ladislav Heryán – salezián pôsobiaci v Prahe.
Skautský inštitút s ním pripravil pekný rozhovor o duchovne v skautingu ale aj mimo neho. Pozrieť si ho môžete tu:
https://www.youtube.com/watch?v=4ko759ORb6A