2%

ZAMESTNANCI

Pravdepodobne ste už požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a tiež o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Tu je zrozumiteľný návod, ako postupovať ďalej.

ŽIVNOSTNÍCI A PODNIKATELIA

Najjednoduchšie je ozvať sa vášmu účtovníkovi, ktorý vám celý postup poukázania dvoch percent vysvetlí. Prípadne si môžete preštudovať tento návod.

TLAČIVÁ:

vyhlásenie skauti 2021

Potvrdenie o zaplatení dane

ÚDAJE:

Obchodné meno: Slovenský skauting, 25. zbor Vodopád Žilina
Sídlo: Mateja Bela 70, 010 15 Žilina
Právna forma: občianské združenie
IČO: 37804901