Základné princípy skautingu

Základné princípy, ktorými by sa mal riadiť každý skaut, sú vyjadrené v skautskom sľube, zákone a dennom príkaze.

Skautský sľub:

Sľubujem na svoju česť, že sa vynasnažím zo všetkých síl plniť si povinnosti voči Bohu a svojej vlasti, pomáhať v každom čase svojim blížnym a dodržiavať skautský zákon.

Zákon skautov a skautiek:

  1. Na skautovu česť sa dá spoľahnúť.
  2. Skaut je verný a oddaný.
  3. Skaut je osožný a pomáha iným.
  4. Skaut je priateľom všetkých ľudí dobrej vôle a bratom každého skauta.
  5. Skaut je zdvorilý.
  6. Skaut je ochrancom prírody a cenných ľudských výtvorov.
  7. Skaut je poslušný voči rodičom, predstaveným a vodcom.
  8. Skaut je veselej mysle a rozvážny.
  9. Skaut je sporivý a hospodárny.
  10. Skaut je čistý v myšlienkach, slovách a skutkoch.

Príkaz dňa:

Každý deň dobrý skutok!

Heslá:

Vĺčatá a včielky: Buď stále lepší!

Skauti: Buď pripravený!

Rangeri: Veď príkladom!

Roveri: Slúžim!