3. oddiel skautiek Aldarion

3. oddiel skautiek Aldarion združuje dievčatá vo veku 11-18 rokov. Aktuálne je oddielovou vodkyňou Betka a jej zástupkyňou je Maťka. Súčasťou Aldarionu sú 3 družiny: Leňochody, Pandy a Jašteričky. Pravidelne sa počas týždňa stretávame v menších skupinkách (družinách) a taktiež spoločne zažívame dobrodružstvá počas víkendov na výletoch a chatách. Posilňujeme priateľstvá, spoznávame seba aj prírodu a hlavne objavujeme čaro skautingu. Vždy je pripravený zaujímavý program, vďaka ktorému sa môžeme všestranne rozvíjať a stávať sa po malých krôčikoch lepšími ľuďmi.


ODDIELOvá vodkyňa

Alžbeta „Ribanna“  Harzeková

tel.č.: +421 910 325 558
email: betka.hrzk@gmail.com


ZÁSTUPkyňa oddielovej vodkyne

Martina Masná

tel.č.: +421 948 320 519
email: martinka.masna@gmail.com


Leňochody

Skautky narodené v rokoch 2009-2010.

Radkyňa

Nela Turianová

tel.č.: +421 944 902 500
email: nelka.turianova@gmail.com


Pandy

Skautky narodené v rokoch 2008-2009.

Radkyne

Martina Masná

tel.č.: +421 948 320 519
email: martinka.masna@gmail.com


Jašteričky

Skautky narodené v rokoch 2005-2007.

Radkyňa

Zuzana Malkusová

tel.č.: +421 944 676 150
email: zuzanamalkusova2@gmail.com