3. oddiel skautiek Aldarion

3. oddiel skautiek Aldarion združuje dievčatá vo veku 11-16 rokov. Aktuálne je oddielovou vodkyňou Veronika a jej zástupkyňou je Betka. Súčasťou Aldarionu sú 3 družiny: Srnky, Jašteričky a Koaly. Pravidelne sa počas týždňa stretávame v menších skupinkách (družinách) a taktiež spoločne zažívame dobrodružstvá počas víkendov na výletoch a chatách. Posilňujeme priateľstvá, spoznávame seba aj prírodu a hlavne objavujeme čaro skautingu. Vždy je pripravený zaujímavý program, vďaka ktorému sa môžeme všestranne rozvíjať a stávať sa po malých krôčikoch lepšími ľuďmi.


ODDIELOvá vodkyňa

Veronika Mikulová

tel.č.:  +421 944 940 680

email: mikulova.verca@gmail.com


ZÁSTUPkyňa oddielovej vodkyne

Alžbeta Harzeková

tel.č.: +421 910 325 558
email: betka.hrzk@gmail.com


Koaly

Skautky narodené v rokoch 2005-2007.


Srnky

Skautky narodené v rokoch 2004-2006.


Jašteričky

Skautky narodené v rokoch 2006-2008.