25. zbor Vodopád

Náš skautský zbor založili skauti v roku 1990. Momentálne nás nájdete v klubovni na Fatranskej v Žiline, niektoré družiny fungujú aj v Podhorí. Aktuálne sa tešíme veľkému počtu členov, ktorí sú rozdelení v 5 oddieloch, vĺčatskom, včielkovskom, skautskom dievčenskom a chlapčenskom a roveri a starší. Na družinovkách sa pravidelne stretáva viac ako 10 družín a naši mladší rangeri. Mnohí naši mladí sú aktívni na oblastnej i národnej úrovni. Spájajú nás spoločné ciele, zážitky, priateľstvá, ale aj zvyky a tradície, medzi ktoré neodmysliteľne patrí celozborový letný tábor, aj iné akcie a aktivity počas roka.

Zborový vodca

Majo Berger

 

tel.č.: +421 902 587 835
email: majo.b10@gmail.com

ZÁSTUPkyňa zborového vodcu

 

tel.č.:
email: