25. zbor Vodopád

Náš skautský zbor založili skauti saleziáni v roku 1990. Spočiatku sme fungovali u saleziánov, no v roku 2016 sme sa rozhodli osamostatniť. Odvtedy sme už v druhej klubovni, momentálne na Obchodnej akadémii Tomáša Akvinského. Niektoré naše družiny fungujú tiež v Bytčici a Podhorí. Momentálne sa tešíme veľkému počtu členov, ktorí sú rozdelení v 5 oddieloch, 12 družinách a troch roverských patrolách. Mnohí naši mladí sú aktívni na oblastnej i národnej úrovni. Spájajú nás spoločné ciele, zážitky, no aj zvyky a tradície, ku ktorým neodmysliteľne patrí spoločný celozborový letný tábor.

Zborový vodca

Majo Berger

tel.č.: +421 902 587 835
email: majo.b10@gmail.com