História skautingu

Skautské hnutie vzniklo v roku 1907 prvým skautským táborom na ostrove Brownsea vo Veľkej Británii. Zakladateľom bol lord Robert Baden Powell (skrátené Bí-Pí)  – zaslúžilý bývalý vojak. Napriek jeho dlhoročnej kariére v armáde vždy prízvukoval, že skauting je nevojenská a mierová organizácia. Bí-Pí okrem toho, že chcel mládeži poskytnúť pravé dobrodružstvo v prírode, videl, že spoločnosť potrebuje ľudí s pevným charakterom a odhodlaním byť aktívny a robiť veci najlepšie, ako sa dá. Najväčší potenciál videl práve v mladých ľuďoch.

V roku 1908 preto vzniká oficiálne skautské hnutie chlapcov a po častiach vychádza aj Bí-Pího príručka Skauting pre chlapcov, kde sú okrem rád ohľadom táborenia a zálesáctva definované aj nosné piliere skautingu – skautský sľub a zákon. Rok na to sa na skautskej prehliadke objavuje aj skupina dievčat, ktoré majú záujem o skauting, a tak vedením skautiek Bí-Pí poveruje svoju sestru Agnes. Skauting sa rýchlo šíri do celého sveta a v roku 1913 dorazí aj na územie dnešného Slovenska, konkrétne do Komárna. Netrvá dlho a skautské oddiely sú založené aj v ďalších mestách. Vznikajú aj oddiely nemeckých, židovských, katolíckych a evanjelických skautov.

Píše sa rok 1938 a aj keď je skauting v Československu na výslní (má až 65 000 členov), na dvere neúprosne klope druhá svetová vojna a s fašistickým režimom prichádza aj zákaz skautingu. Skauti museli svoj majetok odovzdať Hlinkovej garde a ich činnosť prebiehala ilegálne.

Po skončení vojny je skauting opäť obnovený, ale len nakrátko. K moci sa dostávajú komunisti a v roku 1949 je skautská činnosť  už po druhýkrát zakázaná a majetok skautov si privlastňuje pionierska organizácia. K uvoľneniu dochádza v roku 1968, ale len nakrátko do roku 1970.

Pádom socialistického režimu v roku 1989 vychádza skauting z ilegality a začína sa opäť obnovovať. Český a Slovenský skauting je prijatý do *WOSM  a **WAGGGS. V roku 1993 vznikom samostatnej Slovenskej republiky vzniká aj Slovenský skauting, ktorý funguje až do dnes.

*WOSM– World Organization of Scout Movement je svetová organizácia skautov založená v roku 1920 a združuje 28 miliónov skautov a skautiek z 216 krajín celého sveta. Jej symbolom je biela ľalia na fialovom pozadí, okolo ktorej je biele lano, ktorého konce sú spojené ambulančným uzlom. Symbolizuje jednotu skautov celého sveta.

**WAGGGS – znamená World Association of Girl Guides and Girl Scouts, čiže svetová asociácia skautiek. Táto pôsobí, vo viac ako 140 krajinách sveta a združuje okolo 10 miliónov skautiek. Symbolom je zlatý trojlístok na jasnomodrom pozadí, znázorňuje slnko, ktoré svieti na všetky deti sveta a tri lístky trojlístka pripomínajú tri body skautského sľubu. Dve hviezdy v trojlístku symbolizujú sľub a zákon a strelka ukazuje na sever.