19. oddiel Falco

Oddiel vznikol v roku 2007.  Oddielových vodcov sa za ten čas vystriedalo niekoľko: Kostka, Cico, Bučo, Majo Berger, Matej Žubro Hodas a teraz ho vedie Tomáš Masný.

ODDIELOvý vodca

Tomáš „Havajčan“ Masný

tel.č.: +421 948 898 704
email: masnytomas5@gmail.com


ZÁSTUPca oddielového vodcu

Jakub „Myky“ Mikula

tel.č.: +421 948 144 717
email: mikula0jakub@gmail.com


Svište

Skauti narodení v rokoch 2008-2010.

radkyňa a radca
Edit Illichmanová

tel.č.: +421 907 831 582
email: editka.illichmanova@gmail.com

Matej Zachveja

tel.č.: +421 948 939 166
email: matej.zachveja@gmail.com


Mamuty

Rangeri narodení v rokoch 2004-2006.

Radca

Jakub „Fangog“ Hodoň

tel.č.: +421 903 810 068
email: jakub.hodon@gmail.com 


Bobre

Skauti narodení v rokoch 2005-2008.

Radca

Michal Masný

tel.č.: +421 908 529 436
email: masnymichal225@gmail.com

 


Medvede

Skauti narodení v rokoch 2004-2005.

Radca

Ján Svitana

tel.č.: +421 907 592 716
email: jansvi8@gmail.com


Pirane

Rangeri narodení v rokoch 2001-2003.

Radca

Matúš „Matuke“ Dikoš

tel.č.: +421 948 361 598
email: mdikos712@gmail.com