19. oddiel Falco


ODDIELOVý vodca

Matej „Žubro“ Hodas

tel.č.: +421 911 863 745
email: mato.hodas@gmail.com


ZÁSTUPCa oddielového vodcu

tel.č.: +421
email:


DRUŽINY
Svište

Skauti narodení v rokoch 2008-2010.


Mamuty

Skauti narodení v rokoch 2004-2006.


Medvede

Skauti narodení v rokoch


Pirane

Rangeri narodení v rokoch 2001-2003.

 

 

 

 

 

História tohto oddielu sa tiahne do roku 2007. Počiatky  oddielu viedol  Kostka.  V roku 2008 ho vystriedal Cico a od roku 2010 ho viedol Bučo. Vznikom Falca sa tu objavili družiny Levov a Tigrov. Niektorí členovia Levov (Cico, Jarko) si založili nové družiny Netopierov a Pumy. V roku 2008 sa k radcovaniu Pumám pridal aj Bučo a to bol aj rok, kedy Cico započal svoju éru ako oddielový vodca. Zároveň Tigre prišli k rozpadu. Rok 2010 priniesol viacero zmien. Cico išiel študovať do Nemecka a oddielovým vodcom sa stal Bučo. Družiny Púm a Netopierov sa premiešali a vznikli 2 nové – Bieli vlci a Gorily.  Od septembra 2013 je v tomto oddiely nová vĺčatská družina. Po prerozdelení oddielov však táto odišla do vĺčatského oddielu Rysy. Tiež družina Bielych Vlkov sa rozdelila medzi tieto dva oddiely, respektíve ich oddielové rady. Napriek tomu sa však táto družina nerozpadla a pokračuje vo svojom fungovaní ako patrola 🙂 Pri prerozdelení do našeho oddielu pribudla družina Piraní a Medveďov. Takže momentálne sú tu štryri skautské družiny: Pirane (radcom je Matúš Dikoš a Filip Hodoň), Gorily (radcom je Žubro), Medvede (radcom je Kajo) a Mamuti (radcom je Jakub Hodoň).