CHCEM SA STAŤ SKAUTOM

Ahoj. Ak hľadáte informácie „ako sa stať skautom„, či ako prihlásiť Vaše dieťa na skauting, tak tu Vám všetko v krátkosti vysvetlíme.

Ako fungujeme?

Členovia nášho zboru sú rozdelení do vekových kategórii:

Vĺčatá / Včielky – Do tejto vekovej kategórie sa radia chlapci a dievčatá vo veku 7 až 10 rokov. Heslo vĺčat a včielok je: Buď stále lepším/Buď stále lepšou!

Skauti / Skautky – Do skautskej vekovej kategórie sa radia chlapci a dievčatá vo veku 11 až 14 rokov. Heslo skautov a skautiek je: Buď pripravený/Buď pripravená!

Rangeri / Rangerky – Do rangerskej vekovej kategórie sa radia chlapci a dievčatá vo veku 15 až 18 rokov. Heslo rangerov a rangeriek je: Veď príkladom!

Roveri / Roverky – Do tejto vekovej kategórie sa radia muži a ženy vo veku 19 až 24 rokov. Heslo roverov a roveriek je: Slúžim!

Dospelí skauti a skautky – Do tejto vekovej kategórie sa radia muži a ženy vo veku 25 rokov a vyššie.

Naša činnosť cez rok?

Členovia sú rozdelení do družín (6-8 členov) podľa vekovej kategórie. Družinu vedie radca/radkyňa. Družinovka (stretnutie družiny) býva raz za týždeň. Každá družina má iný čas tohto stretnutia, vždy je to v poobedných hodinách.

Stretávame sa v našej skautskej klubovni na ulici Fatranská na Vlčincoch.

Niekoľko družín tvorí oddiel. Oddiel máva približne 5 krát do roka víkendovú akciu (chata alebo výlet).

Niekoľko oddielov tvorí zbor. Medzi celo-zborové akcie patrí letný tábor, grilovačka, skautský ples, otvorenie roka.

Ak sa chcete prihlásiť na skauting, alebo chcete prihlásiť Vaše dieťa na skauting, stačí vyplniť tento dotazník a my sa Vám s radosťou ozveme 🙂 Akékoľvek otázky môžete písať na náš email vodopadzilina@gmail.com.


Naše sociálne siete:

Instagram

Facebook


Niečo viac o Slovenskom skautingu:

Slovenský skauting je dobrovoľná, nezávislá, nepolitická, nezisková, výchovná organizácia mladých ľudí, prístupná všetkým bez rozdielu pôvodu, národnosti, rasy alebo náboženstva.

Jeho cieľom je výchova mládeže k osobnostiam a k formovaniu hodnôt. Jeho základnou výchovnou jednotkou je oddiel, v ktorom sa zoskupuje viacero skautských družín. Oddiely sa ďalej spájajú do zborov, pričom skautský zbor má spravidla udelenú právnu subjektivitu. Zbory z jedného regiónu tvoria skautskú oblasť a oblasti spadajú priamo pod národné orgány Slovenského skautingu.

Slovenský skauting je členom hlavných svetových skautských organizácií WOSM a WAGGGS.

Skauting patrí medzi najväčšie výchovné organizácie pre deti a mládež na Slovensku. Jeho možnosti a rastúci počet členov sú potvrdením hodnotových základov s modernými a príťažlivými formami kvalitného programu skautingu pre deti a mládež.