CELOREPUBLIKOVÉ POZASTAVENIE ČINNOSTI SLOVENSKÉHO SKAUTINGU

V reakcii na vyhlásenie Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky k šíreniu vírusu COVID-19 (koronavírus) prijíma vedenie Slovenského skautingu opatrenie k úplnému a celorepublikovému pozastaveniu skautských aktivít. Od dnešného dňa až do odvolania je zakázané realizovať pravidelné stretnutia družín a oddielov, výlety, vzdelávacie podujatia a všetky ostatné tipy aktivít. Povolené budú len dobrovoľnícke aktivity dospelých členov smerujúce k zvládnutiu krízovej situácie v krajine.


Vedenie Slovenského skautingu prijalo ťažký, ale správny krok a rozhodlo sa celoplošne ukončiť všetky skautské aktivity až do odvolania. Veríme, že po pominutí pandémie vírusu COVID-19 budeme na toto obdobie s úsmevom spomínať, ako na štvrtý zákaz skautingu. Teraz však cítime, že sa musíme zachovať zodpovedne a ísť príkladom ostatným spoluobčanom.


Oficiálne stanovisko Slovenského skautingu